Algemene voorwaarden, leveringsbeleid & privacy.

Wie zijn we

Solar engineering advisering/trainingen en www.solar-engineering.nl zijn onderdeel van Solar Engineering KVK: 82133808. Zie ook: https://www.solar-engineering.nl/privacybeleid-2/

U gaat akkoord met onderstaande voorwaarden bij een online bestelling op
www.solar-engineering.nl of na het betalen van een door Solar-engineering verstrekte offerte en/of factuur.

De betalingstermijn wordt altijd op onze facturen vermeld en is niet onderhandelbaar. Al onze offertes zijn 1 maand geldig (vanaf offertedatum) tenzij anders vermeld!   

Alle opbrengst resultaten in onze engineering en adviezen worden door een wiskundige modelberekening van de firma Valentin Software GmbH (PV*SOL-algoritmen) berekend. De werkelijke opbrengsten van de zonne-energie-installatie, zelf consumptie, aangeleverde gegevens en accu-gebruik kunnen door schommelingen van het weer, vervuiling van de panelen, het rendement van de modules, de omvormers en andere factoren afwijken. Wij gaan er van uit dat de panelen worden aangesloten volgens de huidige wet en regelgeving en op basis van de stringverdeling welke op pagina 3 van ieder rapport wordt getoond (afhankelijk van de opmaak van de rapportage kan dit enigszins verschillen).
Alle aangeboden opbrengsten en maatvoering zijn puur informatie en mag niet worden gebruikt als/in officiële documenten. U dient altijd met een erkend (solar)installateur contact op te nemen om te (laten) controleren of de voorgestelde maatvoering werkelijk past. Ook dient u te (laten) controleren of het dak het gewicht kan dragen, of de meterkast moet worden aangepast en of er zich geen brandbare objecten in de nabijheid van pv installatie bevinden.
Het is mogelijk om alleen een schaduwberekening aan te vragen/ontvangen zonder verwachte jaaropbrengst. U zult dan uitsluitend printscreens uit de 3D software ontvangen zonder volledige rapportage. Wij vermelden dit dan altijd in de correspondentie, offertes of op de facturatie. Het is mogelijk dat een 3D engineering, door de (on)mogelijkheden in de software, niet compleet de werkelijkheid of het gewenste model op de aangeleverde tekening vertoont. Solar-engineering zal zich zoveel mogelijk inzetten om het 3D model zo realistisch mogelijk te maken maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen.

Wij raden u aan om altijd een Scope 12 inspectie te laten uitvoeren na het aanbrengen van een PV installatie.

Wij streven naar een verwerkingstijd na aanvraag van 3 tot 5 werkdagen, dit is echter afhankelijk van de drukte op de website. Bent u niet tevreden met uw ontvangen uitwerking of dient er een wijziging plaats te vinden dan dient u binnen 5 werkdagen na ontvangst van de uitwerking ons hiervan op de hoogte te stellen, we zullen dan zo spoedig mogelijk per mail contact met u opnemen. Neemt u later dan 5 werkdagen na ontvangst van de uitwerking contact met ons op voor een wijziging dan kunt u online een nieuwe engineering moeten aanvragen.

www.solar-engineering.nl kan op geen manier verantwoordelijke worden gesteld voor de afwijking van de verstrekte gegevens, maatvoering, verwachte opbrengsten of hier uit voorkomende (neven)schades.

Ook als wij langer dan 5 werkdagen voor de uitwerking van uw engineering nodig hebben kan deze vertraging niet op ons worden verhaald.

(BESTELDE) DIGITALE PRODUCTEN

Het herroepings- en ontbindingsrecht is niet van toepassing op de Digitale Producten die na de aankoop via de website door Klant (reeds) zijn gedownload/ontvangen. Ook niet voor uitwerkingen welke op klantlocatie, trainingsdagen en/of tijdens ingehuurde werkzaamheden/dagen zijn gemaakt. Door het downloaden en/of ontvangen van de engineering(en) stemt Klant er uitdrukkelijk mee in dat Solar-engineering Klant eenmalig toestemming geeft tot toegang tot het Digitale Product en dat Klant daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van het herroepings- en ontbindingsrecht. De (intellectuele eigendoms)rechten op de door Solar-engineering aangeboden Digitale Producten komen aan Solar-engineering dan wel haar licentiegever toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Product eenmalig voor eigengebruik te gebruiken.

Solar-engineering heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale Producten rustende (intellectuele eigendoms) rechten. Het is Klant niet toegestaan bij door Solar-engineering of haar licentiegever beveiligde Digitale Producten, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Bovendien is het Klant niet toegestaan Digitale Producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, online te publiceren (ook niet delen hiervan) of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de licentie te buiten gaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Solar-engineering.nl. Indien Solar-engineering van Klant PV-Sol (bron)bestanden ontvangt zijn alle uitwerkingen die uit dit bronbestand voorvloeien het eigendom van Solar-engineering en vallen onder boven genoemde herroepings- en ontbindingsrecht.

Media

Als U een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, dient u te voorkomen dat U afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site of of solar-engineering kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien. Alle documenten die u aan ons verstrekt blijven in ons bezit en zullen, indien u dit aangeeft, binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag door ons worden verwijderd.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.  Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord (reset) aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Social media

Alle uitwerkingen (ook klant specifiek) gemaakt door Solar-engineering kunnen wij gebruiken op onze sociale media kanalen. Er zullen geen klant gegevens worden gedeeld, alle foto’s, (3D)uitwerkingen en eventuele aanvragen zullen wij geanonimiseerd plaatsen. U kunt een verzoek indienen om de getoonde foto’s, (3D)uitwerkingen en eventuele aanvragen te verwijderen van onze sociale media kanalen, wij zullen aan deze oproep voldoen en binnen 5 werkdagen na aanvraag de gevraagde content verwijderen.

Wat we op www.solar-engineering.nl verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken

Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen

Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies op www.solar-engineering.nl, ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden: Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling, Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten, Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen, Om je account voor onze winkel in te stellen, Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting, Om ons winkelaanbod te verbeteren, Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest.

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Betalingen

De betalingstermijn wordt altijd op onze facturen vermeld en is niet onderhandelbaar. Al onze offertes zijn 1 maand geldig (vanaf offertedatum) tenzij anders vermeld! 

We accepteren betalingen via facturatie, PayPall en iDEAL. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal en/of iDEAL. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk op www.Solar-engineering.nl het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.
Na het ontvangen van een engineering is het niet meer mogelijk om het door u betaalde geld terug te krijgen, Mocht u ontevreden zijn over de geleverde uitwerking/gegevens dan zullen wij er alles, wat redelijkerwijze in onze macht ligt, aan doen om dit met u op te lossen!

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot Bestelling informatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie. Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, en om jou te ondersteunen.

Solar-engineering is gevestigd in Sijbekarspel (N-H). KVK 82133808 Voor vragen kunt u ons bereiken op info@solar-engineering.nl of via 06-15555025